Posts

Musical Rebus Riddles

Touchy Trio Sudoku (Daily Sudoku League #139)

Even Odd Sudoku (Fun With Sudoku #120)

Rossini Sudoku (Daily Sudoku League #138)

Repeated Neigbhours Sudoku (Fun With Sudoku #119)

Sudoku Mahabharat & Indian Sudoku Championship 2016

Touchy Sudoku (Daily Sudoku League #137)

Rossini Sudoku (Fun With Sudoku #118)

Average Sudoku (Daily Sudoku League #136)

Consecutive Sudoku (Daily Sudoku League #135)

Non Consecutive XV Sudoku (Daily Sudoku League #134)

Outside Sums Sudoku (Fun With Sudoku #117)

Non Consecutive XV Sudoku (Fun With Sudoku #116)

Diagonal Sudoku (Fun With Sudoku #115)

Kropki Sudoku (Fun With Sudoku #114)

Consecutive Sudoku (Fun With Sudoku #113)

Classic Sudoku (Fun With Sudoku #112)

Kropki Sudoku (Fun With Sudoku #111)

Diagonal Consecutive Sudoku (Daily Sudoku League #133)